Om mig

Uddannelse og ansættelser

Juni 1998 Matematisk student, Frederikshavn Gymnasium
August 1998
– August 2003
Matematik og kemi på Århus Universitet
Juni 2001: Bachelor i matematik
Opgavetitel: Krystallografiske grupper
August 2003: Kandidat, hovedfag matematik og sidefag kemi
Opgavetitel: Øvretriangulære invertible matricer
August 2003
– August 2004
Årsvikar i matematik på Århus Akademi
August 2004
– Juni 2006
Pædagogikum, VUC Aarhus
Januar 2007
– nu
Adjunkt/lektor VUC Aarhus

Efteruddannelse

2008 Virtuel undervisning
2009 Eksperimentel matematik, Carsten Cramon
2010 Pædagogikum vejleder
2010 GeoGebra
2011 IT i undervisningen
2011 web 2.0
2012 Brug af animationer i naturvidenskab
2013 Global Classroom konference
2014 Fællesfaglighed (NF)
2014 Flipped Classroom
2014 Digital læring på ungdomsuddannelserne
Netværkskonference i forbindelse med eskoler midt
2015 FlipDk 2015
2015 FIP, faggruppeudvikling i praksis (matematik)
2015 Konferencedag om naturvidenskabelig fagpakke for HF lærere
Stod for Workshoppen “IT-værktøjer til kursistprodukter i praksis”

Udviklingsprojekter og andre engagementer

2009
– nu
Faggruppeformand i matematikfaggruppen
2011
– 2013
Forsøg med IT klasse, brug af Google Apps og ibøger
2012
– nu
IT spydspids / edidaktiker
Vejledning og undervisning af kolleger i brug af IT i undervisningen. Herunder Google Sites og SmartBoard.
2014
– nu
Edidaktik projekt via eskoler midt
Fagligt samspil og kursistaktivering på HF med web 2.0
2015 FIP, faggruppeudvikling i praksis (matematik)
2015
– nu
Medlem af “Udvalg for pædagogisk udvikling”
2015 Konferencedag om naturvidenskabelig fagpakke for HF lærere
Stod for Workshoppen “IT-værktøjer til kursistprodukter i praksis”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>